Skip til hoved indholdet
    Hjem Om Lindegården Om Lindegården

Om Lindegården

Lindegården byder på en vifte af forskellige tilbud – fælles for tilbuddene er, at målgruppen er personer med udviklingshæmning, der har et varieret funktionsniveau.

Lindegården består af 5 forskellige tilbud - et botilbud, et dag- og aktivitetstilbud, 3 bofælleskaber, en bostøtte-funktion og et STU-forløb.

 

Hus 1, 2 og 3 er et botilbud med plads til 36 beboere, fordelt i 3 huse med 12 beboere i hvert hus.


Lindegårdens Hus 1 og 2 blev bygget i 1979. Lejlighederne med tilhørende badeværelse er ikke så store, men derimod er fællesrummene og køkkenfaciliteterne store og indbyder til aktiviteter, både individuelt og i fællesskab med andre beboere.


Målgruppen i hus 1 og 2 er som udgangspunkt nonverbale, skal have hjælp til personlig pleje og spisesituationer og de fleste er kørestolsbrugere. Der er tale om personer med spasticitet og epilepsi. Herudover er der personer med specieldiagnoser, fx RETT, tuberrøs sklerose og cri du chat.


Hus 3 er en udvidelse og blev taget i brug i 2013. Lejlighederne er tidssvarende med større lejligheder og badeværelser, - dog med lidt mindre fælles rum.
I hus 3 er målgruppen mere varieret. Udviklingshæmning med et varieret fysisk og psykisk funktionsniveau. Nogle beboere har sprog og god mobilitet, der er spasticitet, udviklingsforstyrrelser og autismespektrumforstyrrelser. Kommunikationsredskaber er blandt andet boardmakerbog.


For alle 3 huse gælder, at meget tid går med at "være aktiv" sammen med medarbejdere som en del af hverdagen i forhold til daglige gøremål fx vasketøj, gå ud med skrald, sætte mad på plads m.m. (ADL træning, dog specielt for beboerne i hus 3). Gåture, cykelture, busture, fælleshygge og bålterapi er ligeledes en stor del af de daglige aktiviteter.


At komme ud af kørestolen - fx på madras, trampolin, kuglestol, maywalker eller ståstativ er også en del af de daglige aktiviteter.
Aktiviteter ud af huset prioriteres, det kan fx være koncerter, festivaler, tivolibesøg, biograf- og restaurantbesøg.
Der er ligeledes fokus på sanseaktiviter - fx musik og sang - og finmotoriske aktiviteter. Hver fredag er der "fredags-café" om eftermiddagen.
Vi gør meget ud af traditioner ved højtider - fx jul og nytår, fastelavn, påske og Skt. Hans - og griber gerne en anledning til en festlig sammenkomst.

Kontaktoplysninger:

Hus 1: 72 56 31 07

Hus 2: 72 56 31 08

Mail: dapri@fredensborg.dk 

Hus 3: 72 56 31 09

Mail: lisi@fredensborg.dk 

 

Linden er et dag- og aktivitetstilbud i henhold til servicelovens § 104, hvor der er 18 fuldtidspladser. Linden modtager beboere fra Lindegårdens hus 1, 2 og 3, hjemmeboende borgere og borgere fra andre botilbud. 

Målgruppen er voksne med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser og funktionsniveauet varierer fra borger til borger.

Linden er delt op i to grupper, hvor borgerne har en fast base med fast personale. Udgangspunktet for arbejdet er, at borgerne oplever tryghed, ro og genkendelighed når de er på Linden.

Linden blev bygget i 1989 og der er tænkt over arkitekturen med mange vinduer, inklusiv ovenlysvinduer, som giver venlige og lyse lokaler. Linden har aktivitetsmuligheder indendørs (mekanisk hest, instrumenter, sanseredskaber, kuglebad mv.) og udendørs (sansehytte, sansehave, stor terrasse og forskellige udendørs musikinstrumenter).

På Linden arbejdes der målrettet med sanseintegration og neuropædagogik. Der er mange aktiviteter, både indenfor og udenfor på Linden, men også i lokalområdet. Slotsparken og Fredensborg by er ofte mål for udflugter.

Der er mange aktiviteter – også i forbindelse med traditioner – fx omkring jul, Sankt Hans, påske og sommer.

Linden 

​STU2, Dag- og aktivitetstilbud 

Lindelyvej 8

​3480 Fredensborg

​Telefon 23 44 65 77

Mail: dapri@fredensborg.dk 

Særligt Tilrettelagt Uddannelsesforløb foregår på Linden og er tilrettelagt specielt for borgere med svære fysiske og psykiske funktionsnedsættelser.

Uddannelsesforløbet på 3 år skræddersyes, så det passer den enkelte elev og forløbet har følgende overordnede temaer; Kommunikation og samspil, Kroppen og sanserne, Kultur og Praktik.

Praktikken vil ikke være en reel praktik i en virksomhed, men vil i stedet tage udgangspunkt i mere sansemæssige og oplevelsesprægede aktiviteter.


Bofællesskaberne er et tilbud i henhold til Servicelovens § 85, hvor målgruppen er voksne borgere med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.

Bofællesskaberne ligger i 3 forskellige bysamfund, Lillevang med 6 beboere i Fredensborg, Baunebjerg med 6 beboere i Humlebæk og Byvejen med 5 beboere i Nivå.

I alle 3 bofællesskaber har beboerne egen lejlighed, hvortil der er knyttet fællesrum med køkken og stue.

Arbejdet i bofællesskaberne består primært af støtte og vejledning i hverdagens gøremål, arbejdsforhold, fritid og aktiviteter, samt støtte til at beboerne oplever et meningsfuldt liv med høj livskvalitet, socialt netværk og samvær mm..

Hvert bofællesskab er unikt, da der arbejdes ud fra den enkelte beboers behov, ønsker og ressourcer.

 

Bofællesskabet Baunebjerg

​Baunebjergvej 7
3050 Humlebæk

Telefon 49 19 11 01

​Bofællesskabeet Byvejen

Byvejen 8 a-e
2990 Nivå

Telefon 29 39 70 73

​Bofællesskabet Lillevang

​Lillevangsvej 246
3480 Fredensborg

Telefon 48 48 19 49 / 29 39 71 17

Uddannelse og kompetenceløft

Det er Lindegårdens mål at gøre uddannelsespolitikken dynamisk, så den hele tiden udmøntes i størst mulig overensstemmelse med de aktuelle behov i forhold til Lindegårdens overordnet pædagogiske linje og de forskellige medarbejdergrupper.

Vi skal til stadighed sikre en fortsat opkvalificering og kompetenceudvikling for alle medarbejdere.

Det må naturligvis foregå under hensyntagen til de praktiske og økonomiske realiteter, men vi vil bestræbe os på at tilgodese både den brede faglige fælles viden, og de specifikke ønsker den enkelte medarbejder har.

 

Lindegårdens organisering kort


Lindegården

Lindegården
Lindelyvej 4 - 6 - 8
3480 Fredensborg

Tilgængelighedserklæring

Telefon: