Skip til hoved indholdet

Logo

Spørgsmål ​Og Seksualitet O​S​ensualitet

Vi har selv, i forbindelse med vores arbejde med mennesker med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse, oplevet mange dilemmaer i forbindelse med borgerens seksualitet, kropsforståelse og sensualitet. Dilemmaer kan være i forhold til fastsat lovgivning, socialstyrelsens anbefalinger og det praksisnære relationsarbejde. På Lindegården er ansat seksualvejleder og vi har stor erfaring med at støtte op om den enkelte borgers sensualitet og seksualitet, og samtidigt arbejde med fagpersonalets faglige og praktiske tilgang, så der er udgangspunkt i borgerens ønsker og behov.

 

Har du brug for hjælp til:

 • Samtaler med en borger i forhold til seksualitet og sensualitet af seksualvejleder. I samarbejde med borger og evt. fagpersonale undersøges, hvad den enkelte borger har af ønsker og sensuelle behov

 • Workshop for borgere, hvor der tales om krop, seksualitet, lyde, følelser mm. Der vil også være mulighed for at opleve forskellige hjælpemidler. Der er stor respekt for, at alle mennesker har forskellig intimsfære og  ingen skal føle sig udstillet

 • Workshop for fagpersonale med oplæg om seksualitet <=> sensualitet og med mulighed for at se og opleve forskellige hjælpemidler. Der er stor respekt for, at alle mennesker har forskellig intimsfære og  ingen skal føle sig udstillet. Der vil også blive arbejdet med den professionelle rolle og den enkeltes egne grænser

 • Workshop om kropsforståelse og seksualitet for studerende og fagpersonale i STU-tilbud

 • Sex-messe for borgere og for fagpersonale

 • Oplæg for pårørende

 • Udarbejdelse af seksualpolitik – lokalt eller i kommunen

 • Implementering af seksualpolitik

 • Interne seksualambassadører i egen organisation

 • Oplæg om seksualitet og sensualitet i forhold til mennesker med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser.

 • Oplæg om seksualitet og sensualitet i forhold til mennesker med demens diagnose

 • Video til intern faglig læring

  Dette er forslag til faglige ydelser, men du er også velkommen til at kontakte os for at høre om andre muligheder

 

Hjemmesiden SOSOS.nu

Vi ønsker at skabe et forum, hvor vi kan dele og inspirere hinanden til at  blive bedre til at møde borgerne, hvor de er i dette ofte oplevede tabubelagte emne. 

www.SOSOS.nu  er en hjemmeside, hvis formål er at udvikle et refleksivt praksis forum for fagprofessionelle. Hvordan kan vi som fagprofessionelle arbejde med egen rolle, da dette emne også ofte er tabubelagt i personalegruppen f.eks. at arbejde ud fra en lokal seksualpolitik og implementering af “seksual-ambassadører”. På hjemmesiden lægges løbende faglige indlæg ind om egne erfaringer, oplevelser og inspirationsmateriale fra samspil med borgere, fagprofessionelle og pårørende

Vi vil arbejde for at skabe en vidensbank for inspirationsmateriale fra andre fagprofessionelle.

ny