Skip til hoved indholdet

Det er Lindegårdens mål at gøre uddannelsespolitikken dynamisk, så den hele tiden udmøntes i størst mulig overensstemmelse med de aktuelle behov i forhold til Lindegårdens overordnet pædagogiske linje og de forskellige medarbejdergrupper.

Vi skal til stadighed sikre en fortsat opkvalificering og kompetenceudvikling for alle medarbejdere.
Det må naturligvis foregå under hensyntagen til de praktiske og økonomiske realiteter, men vi vil bestræbe os på at tilgodese både den brede faglige fælles viden, og de specifikke ønsker den enkelte medarbejder har.

ny